Renovering af kloak i Rødovre, Roskilde & Frederikssund

Vælg et professionelt firma til renovering af kloak. Det er Vinding Kloak.
Bestil kloakrenovering nu

Er det nødvendigt med renovering af kloak?

Hvis du har en mistanke om, at der er tilstopning eller lækage i din kloak, kan det være nødvendigt at få undersøgt, om der skal ske en renovering af kloak på din ejendom. Vinding Kloak har massiv erfaring med renovering af kloak og kloakarbejde, og ved større opgaver samarbejder vi med gode samarbejdspartnere. Så vi kan rykke hurtigt ud, hvis du har behov for større eller mindre renovering af kloak.

En tilstoppet kloak kan give nogle rigtig grimme lugtgener og skal derfor repareres hurtigt. Vi har stor erfaring med at vurdere omfanget af renovering af kloak, om det er tilstrækkeligt med en kloakspuling, eller om vi skal i gang med fx strømpeforing. Vi er eksperter i opgravningsfrie løsninger og foring med partliner, hvis en TV inspektion fx afslører lækager.

Hvis det er tilstrækkeligt med en kloakrensning og en spuling, kan vi hurtigt udføre dette.

Vinding Kloak udfører typisk renovering af kloak ved:

  • Spuling – når der blot er tale om en mindre tilstoppelse
  • Kloakrenser – spuling, rensning, tømning evt. med slamsugere og opsamling af vand
  • TV inspektion – til at kortlægge omfanget for behov for renovering af kloak
  • Strømpeforing og foring af partliner – når der er lækage, og der ønskes en opgravningsfri løsning
  • Anlæg af separatkloakering
  • Udskiftning af kloakrør – hvor det ikke er tilstrækkeligt med strømpeforing og kloakrensning

Renovering af kloak ved spuling og kloakrenser

Det er typisk, når en forstoppelse af et kloakrør er en realitet, eller er ved at blive det, der er behov for spuling. Her kan vi tilbyde slamsugning, rensning og spuling, så der atter er fri passage.

En TV inspektion kan kortlægge behov for renovering af kloak

Er der mistanke om, at der er mere end en forstoppelse af kloakken, måske lækager og huller med indsivning af grundvand og udsivning af spildevand, kan en TV inspektion give et godt overblik over, hvor stort omfanget er, og mere præcist lokalisere skaden. Det kan også give svar på, om rødder eller rotter skaber ravage i dit kloakrør, og ikke mindst hvor de er.

Renovering af kloak kan løses med en professionel strømpeforing

Vinding Kloak udfører strømpeforing og hvis det er et mindre område, foring af partliner, hvorved dit kloakrør bliver helt tæt og tilmed meget stærkt med glasfiberarmering.

Renovering af kloak kan også være anlæg af separatkloakering

Med separatkloakering adskilles spildevand og regnvand i to separate ledninger i stedet for, at det løber i én og samme ledning. Hvis den nuværende kloak er for lille til at håndtere en given vandmængde, kan separatkloakering være en god idé. Når man på den måde adskiller spildevand og regnvand i hver sin ledning, opnår man mindre pres på ledningerne. Det betyder øget sikkerhed mod oversvømmelser ved kraftige regnskyl og skybrud, når regnvandet har sin egen ledning. På den måde ledes regnvandet også direkte ud i naturen uden at skulle igennem et renseanlæg. Dette miljøvenlige valg betyder, at når fælleskloakker skal rumme meget spildevand ved oversvømmelser, risikerer man ikke, at spildevandet bliver udledt i naturen. Størstedelen af landets kommuner skulle efter sigende være i gang med at indføre krav om separatkloakering – så lader du Vinding Kloak anlægge dette, er du på forkant!

Renovering af kloak er også udskiftning af kloakrør

Er der behov for det, kan Vinding Kloak naturligvis også stå for udskiftning af kloakrør på helt traditionel vis. Kontakt os, uanset hvad du måtte have af behov for renovering af kloak, enten via formularen her på hjemmesiden, eller ring til os på tlf. 53 63 63 19 – så tager vi den derfra!

Indhent et uforpligtende tilbud

Døgnvagt ring på tlf.