TV-Inspektion i Rødovre, Roskilde & Frederikssund

Er du i tvivl om, hvor alvorlig skaden er i din kloak? Så bestil en TV inspektion og få svar.
Bestil TV-Inspektion nu

TV inspektion giver et klart svar inden videre arbejde

Når man er usikker på en lednings tilstand, og i hvilket omfang den er tæret og utæt, kan en TV inspektion af kloakledningen give et godt indtryk. Ingen ønsker en kloakledning, hvor der er risiko for indsivning af grundvand og udsivning af spildevand, og der kan TV inspektion være en meget nyttig metode til at vurdere omfanget af den kloakrenovering, der muligvis er nødvendig. På den måde kan vi sammen fastlægge, hvad der er den bedste og den billigste løsning for dig som kunde. Vinding Kloak anbefaler TV inspektion, når omfanget af behovet for en kloakrenovering er usikkert.

Både hoved- og stikledninger kan få TV inspektion

Hos Vindig Kloak råder vi over TV-vogne, der kan lave inspektion af såvel hovedledninger som stikledninger fra ganske små dimensioner til meget store dimensioner. Vi kan lave faldmåling af ledningsstræk, registrere ledninger og brønde med en sonde og udfærdige brøndrapporter, som kan suppleres med digitalfotos og rekvireres på DVD eller video.

Hvad kan en TV inspektion bruges til?

Hvis du gentagne gange har problemer med din kloak, eller har en mistanke om, at der er en skade, kan Vinding Kloak hjælpe dig med en TV inspektion, der kortlægger problemets omfang. Måske kan vi dermed få lokaliseret genstande, faste aflejringer, rødder, sætningsskader, rørbrug eller rotteskader, som er det, der kan forårsage forstoppelse i din kloak.

Vi kan komme helt ud i de små forgreninger, stik og samlinger. En forskudt samling kan også være årsag til kloakproblemer.

I forbindelse med tilstandsrapporter, ejendomshandler og forsikringsskader er TV inspektion også meget anvendt.

Efter TV inspektion – hvad så?

Helt afhængig af, hvad en TV inspektion måtte afsløre, kan Vinding Kloak tilbyde spuling af kloak, hvis det er det, der er løsningen på problemet. Afslører TV inspektion, at der er lækager, en eller flere i større eller mindre omfang, kan Vinding Kloak lave strømpeforing eller foring med partliner, hvis det er et mindre område.

Vi kan tilbyde alt fra en mindre spuling til strømpeforing, renovering og nyanlægning af kloak, alt efter hvad der måtte være behov for.

Få et tilbud på TV inspektion og bliv mere tryg

Det er ikke rart at gå med en mistanke om, at der er lækage i kloakledningerne, eller faste aflejringer, der med tiden kan medføre tilstoppet kloak med hvad dertil hører. Vinding Kloak giver gerne et tilbud på TV inspektion, så du kan føle dig tryg og blive fortrolig med omkostningsniveauet og det eventuelle renoveringsbehov. Kontakt os enten via formularen her på siden, eller ring til os på tlf. 53 63 63 19 , så er din TV vogn på vej.

Indhent et uforpligtende tilbud

Døgnvagt ring på tlf.